thông tin liên hệ
Dương Anh Tuấn
P.Giám Đốc- TP.Kinh Doanh - 0909096234

Nhà Máy Hưng Yên
Triệu Quốc Sơn - 0979 697 118

Phan Xuân Trường
P. Kinh doanh - 0975 336 823

Nhà Máy Đồng Nai
Ông Watanabe Kenji - 01218885943

Chia sẻ lên:
Gia công lỗ

Gia công lỗ

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Laser
Laser
Máy cắt laser
Máy cắt laser
Máy tia Laser
Máy tia Laser
Máy tia Laser
Máy tia Laser
Máy tia Laser
Máy tia Laser
Gia công lỗ
Gia công lỗ
Máy cắt
Máy cắt
Máy phay
Máy phay
Gia công lỗ
Gia công lỗ
Corner Shah AMADA
Corner Shah AMADA
Xe nâng
Xe nâng
Palăng 5 ton
Palăng 5 ton