Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Dương Anh Tuấn
Chức vụ: P.Giám Đốc- TP.Kinh Doanh
Di động: 0909096234
Điện Thoại:
02513 568 777 Đồng Nai_____0221 379 1019 Hưng Yên
Fax:
02513 569 989
Địa chỉ:
Nhà máy 1:KCN Nhơn Trạch 3. Đồng Nai******* Nhà máy 2: KCN Tân Quang, Văn Lâm , Hưng Yên
Thông tin công ty
Công Ty TNHH MASAKATSU KOUZAI Việt Nam
Địa chỉ:
Nhà máy 1:KCN Nhơn Trạch 3. Đồng Nai******* Nhà máy 2: KCN Tân Quang, Văn Lâm , Hưng Yên
Điện thoại:
02513 568 777 Đồng Nai_____0221 379 1019 Hưng Yên
Fax:
02513 569 989

Nhà máy 1: KCN Nhơn Trạch 3 , giai đoạn 2 , xã Long Thọ , huyện Nhơn Trạch . Đồng Nai.

 

Nhà máy 2 : KCN Tân Quang, Văn Lâm , Hưng Yên

 

Bản đồ chỉ đường