thông tin liên hệ
Dương Anh Tuấn
P.Giám Đốc- TP.Kinh Doanh - 0909096234

Nhà Máy Hưng Yên
Triệu Quốc Sơn - 0979 697 118

Phan Xuân Trường
P. Kinh doanh - 0975 336 823

Ngô Quý Ý
P.Kinh Doanh - 094 85 86 739

Chia sẻ lên:
debanning

debanning

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cầu hàng
Cầu hàng
debanning
debanning
Chi tiết 2
Chi tiết 2
Phay lỗ bảng mã
Phay lỗ bảng mã
CT2
CT2
Palet
Palet
Hàn
Hàn
vệ sinh
vệ sinh
vệ sinh
vệ sinh
Chi tiết 1
Chi tiết 1
Cắt sắt chữ C
Cắt sắt chữ C
Giá đẩy
Giá đẩy
gia công sản phẩm
gia công sản phẩm
Hàn
Hàn